Winding path

Maan­lä­heis­tä suun­nit­te­lua

Palvelut

Maa- ja pohjarakentamisen suunnittelu- ja kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut

Poh­ja­tut­ki­muk­set

- painokairaukset

- tärykairaukset

- porakonekairaukset

- siipikairaukset

- näytteenotot

- pohjavesiputkien asennukset

- vesipitoisuuden määritys

- rakeisuuden määritys, pesu- ja kuivaseulonta

Geo­tek­ni­nen suun­nit­te­lu

- pe­rus­ta­mis­ta­pa­lausun­not

- ra­ken­net­ta­vuus­sel­vi­tyk­set

- poh­ja­ra­ken­ne­suun­ni­tel­mat

- kaivusuunnitelmat

Pin­nan­ta­saus-suun­nit­te­lu

- pinnantasaus- ja pin­ta­ve­si­suun­ni­tel­mat

- massalaskennat ja massojen optimointilaskelmat

- koneohjausmallit

Hu­le­ve­sien hallinta-suun­ni­tel­mat

- viivytys- ja imeytysrakenteet

- kui­va­tus­suun­ni­tel­mat

- työnaikaiset hal­lin­ta­suun­ni­tel­mat

Valvonta ja kat­sel­muk­set

- maarakennustöiden valvonta

- vastaava poh­ja­ra­ken­ne­suun­nit­te­li­ja

- työmaakatselmukset

Las­ken­ta­pal­ve­lut

-määrä- ja massalaskenta

geomen_pohjatutkimus.jpg-me

Oma­ko­ti­ra­ken­ta­jal­le

Geomen_foto.png-me

GEOMEN

Poh­ja­ra­ken­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

  

Geomen Oy on oululainen insinööritoimisto, joka on erikoistunut geotekniikkaan, pohjarakentamiseen ja hulevesien hallintaan liittyvään suunnitteluun sekä konsultointiin. 


Tarjoamme palveluita talonrakentamisen, infran, teollisuuden ja kaavoituksen tarpeisiin. Palveluihimme kuuluvat pohjatutkimukset, geosuunnittelut, tonttikohtaiset pinnantasaus- ja hu­le­ve­si­suun­nit­te­lut sekä laskentapalvelut. Suunnittelun lisäksi asiantuntijoillamme sekä yh­teis­työ­kump­pa­neil­lam­me on kokemusta ja ammattitaitoa myös maa­ra­ken­nus­työ­mai­den valvonnasta ja katselmuksista.


Toimialueemme on koko Suomi.

Yh­teys­tie­dot

Geomen_niila.png-me

Niila Österberg

Toimitusjohtaja  RI (AMK) 


niila.osterberg@geomen.fi

p.045 655 72 91

Ota yhteyttä

Nimi

*

Puhelin

Sähköposti

*
Viesti *
* Pakollinen kenttä
Lähetä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja ja käyttöehdot.

Yh­teys­tie­dot

Sammaltie 14, 90620 Oulu

045 655 72 91

toimisto@geomen.fi

Y-tunnus: 3119861-1

Luotettava-Kumppani-logo_GEOMEN.jpg-me
1626208568652_AA_sertifikaatti_GeoMen_Oy_.jpg-me

Las­ku­tus­tie­dot

Sähköinen laskutusosoite:

Verk­ko­las­ku­tusosoi­te: 003731198611
Välittäjä: Maventa

Välittäjätunnus: 003721291126 

Välittäjätunnus pankkiverkosta: DABAFIHH  


Paperilaskut:

GeoMen Oy 

31198611 

PL 100 

80020 Kollektor Scan 


PDF-laskut

invoice-31198611@kollektor.fi 

© Geomen Oy.  Kaikki oikeudet pidätetään.