Winding path

Maan­lä­heis­tä suun­nit­te­lua

Palvelut

Maa- ja pohjarakentamisen suunnittelu- ja kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut

Poh­ja­tut­ki­muk­set

- painokairaukset

- tärykairaukset

- porakonekairaukset

- siipikairaukset

- näytteenotot

- pohjavesiputkien asennukset

- vesipitoisuuden määritys

- rakeisuuden määritys, pesu- ja kuivaseulonta

Geo­tek­ni­nen suun­nit­te­lu

- pe­rus­ta­mis­ta­pa­lausun­not

- ra­ken­net­ta­vuus­sel­vi­tyk­set

- poh­ja­ra­ken­ne­suun­ni­tel­mat

- kaivusuunnitelmat

Pin­nan­ta­saus-suun­nit­te­lu

- pinnantasaus- ja pin­ta­ve­si­suun­ni­tel­mat

- massalaskennat ja massojen optimointilaskelmat

- koneohjausmallit

Hu­le­ve­sien hallinta-suun­ni­tel­mat

- viivytys- ja imeytysrakenteet

- kui­va­tus­suun­ni­tel­mat

- työnaikaiset hal­lin­ta­suun­ni­tel­mat

Valvonta ja kat­sel­muk­set

- maarakennustöiden valvonta

- vastaava poh­ja­ra­ken­ne­suun­nit­te­li­ja

- työmaakatselmukset

Las­ken­ta­pal­ve­lut

-määrä- ja massalaskenta

geomen_pohjatutkimus-me.jpg

Oma­ko­ti­ra­ken­ta­jal­le

Geomen_foto-me.png

GEOMEN

Poh­ja­ra­ken­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

  

Geomen Oy on oululainen insinööritoimisto, joka on erikoistunut geotekniikkaan, pohjarakentamiseen ja hulevesien hallintaan liittyvään suunnitteluun sekä konsultointiin. 


Tarjoamme palveluita talonrakentamisen, infran, teollisuuden ja kaavoituksen tarpeisiin. Palveluihimme kuuluvat pohjatutkimukset, geosuunnittelut, tonttikohtaiset pinnantasaus- ja hu­le­ve­si­suun­nit­te­lut sekä laskentapalvelut. Suunnittelun lisäksi asiantuntijoillamme sekä yh­teis­työ­kump­pa­neil­lam­me on kokemusta ja ammattitaitoa myös maa­ra­ken­nus­työ­mai­den valvonnasta ja katselmuksista.


Toimialueemme on koko Suomi.

Yh­teys­tie­dot

Geomen_niila-me.png

Niila Österberg

Toimitusjohtaja  RI (AMK) 


niila.osterberg@geomen.fi

p.045 655 72 91

Ota yhteyttä

* Pakollinen kenttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Yh­teys­tie­dot

Yrttipellontie 1 D, 90230 Oulu

045 655 72 91

toimisto@geomen.fi

Y-tunnus: 3119861-1

Luotettava-Kumppani-logo_GEOMEN-me.jpg
1626208568652_AA_sertifikaatti_GeoMen_Oy_-me.jpg

Las­ku­tus­tie­dot

Sähköinen laskutusosoite:

Verk­ko­las­ku­tusosoi­te: 003731198611
Välittäjä: Maventa

Välittäjätunnus: 003721291126 

Välittäjätunnus pankkiverkosta: DABAFIHH  


Paperilaskut:

GeoMen Oy 

31198611 

PL 100 

80020 Kollektor Scan 


PDF-laskut

invoice-31198611@kollektor.fi 

© Geomen Oy.  Kaikki oikeudet pidätetään.                                                                                   www.geosuunnittelu.com             www.pohjatutkimukset.fi