Maanläheistä suunnittelua
  


PALVELUT

Maa- ja pohjarakentamisen suunnittelu- ja kon­sul­toin­ti­pal­ve­lut


Pohjatutkimukset

- painokairaukset
- tärykairaukset
- porakonekairaukset
- siipikairaukset
- näytteenotot
- pohjavesiputkien asennukset
- vesipitoisuuden määritys
- rakeisuuden määritys, pesu- ja kuivaseulonta

 


Geotekninen suunnittelu

- pe­rus­ta­mis­ta­pa­lausun­not
- ra­ken­net­ta­vuus­sel­vi­tyk­set
- poh­ja­ra­ken­ne­suun­ni­tel­mat
- kaivusuunnitelmat

 

 

Pinnantasaus-suunnittelu

- pinnantasaus- ja pin­ta­ve­si­suun­ni­tel­mat
- massalaskennat ja massojen optimointilaskelmat
- koneohjausmallit

 

Hulevesien hallintasuunnitelma

- viivytys- ja imeytysrakenteet
- kui­va­tus­suun­ni­tel­mat
- työnaikaiset hal­lin­ta­suun­ni­tel­mat

 

Valvonta ja kat­sel­muk­set
- maarakennustöiden valvonta
- vastaava poh­ja­ra­ken­ne­suun­nit­te­li­ja
- työmaakatselmukset

 

 

Las­ken­ta­pal­ve­lut
-määrä- ja massalaskenta

 

GEOMEN

Poh­ja­ra­ken­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja
Geomen Oy on oululainen insinööritoimisto, joka on erikoistunut geotekniikkaan, pohjarakentamiseen ja hulevesien hallintaan liittyvään suunnitteluun sekä konsultointiin.
Tarjoamme palveluita talonrakentamisen, infran, teollisuuden ja kaavoituksen tarpeisiin. Palveluihimme kuuluvat pohjatutkimukset, geosuunnittelut, tonttikohtaiset pinnantasaus- ja hu­le­ve­si­suun­nit­te­lut sekä laskentapalvelut. Suunnittelun lisäksi asiantuntijoillamme sekä yh­teis­työ­kump­pa­neil­lam­me on kokemusta ja ammattitaitoa myös maa­ra­ken­nus­työ­mai­den valvonnasta ja katselmuksista.
Toimialueemme on koko Suomi.

 


Yhteystiedot                             

 

   Niila Österberg
    Toimitusjohtaja  RI (AMK)
    niila.osterberg@geomen.fi
       p.045 655 72 91

 

 

Ota yhteyttä